Kungshems uthyrningspolicy

 

Det viktigaste för oss är att du som hyresgäst trivs hos oss, med dina grannar och området där du bor. Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende hos Kungshem och vill bo hos oss under en längre tid.

 

Huvudregler

 

  För att få hyra en lägenhet hos Kungshem måste du uppfylla de krav som finns nedan.

– Vi gör en kreditupplysning där vi inte accepterar mer än 2 betalningsanmärkningar varav ingen får avse hyra. Man får inte heller ha skulder hos Kronofogden.

– Inkomsten ska kunna styrkas och bör uppgå till tre gånger så mycket som årshyran på det aktuella objektet.

– Referenser från tidigare boende kan komma att hämtas. Det får bland annat inte finnas några störningsärenden från tidigare hyresvärdar under de senaste två åren.

– Borgen kan endast i särskilda undantagsfall användas när tveksamheter finns angående betalningsförmåga. Kungshem gör sedvanlig kreditupplysning på borgenären. Borgenärens inkomster ska då klara av både sitt eget boende och boendet för den som personen går i borgen för. Borgenären åtar sig att betala obetalda skulder till Kungshem.

 

Uthyrningsprocessen

 

För att kunna söka lägenhet hos Kungshem måste du vara registrerad i vår bostadskö. Detta görs via vår hemsida under fliken ”Bostadskö”.

Alla lägenheter som blir lediga kommer att publiceras på vår hemsida i minst sju dygn. Du kan då logga in och visa intresse om det är något som du är intresserad av. Den person som har bäst kö-plats av de personer som visat intresse på lägenheten kommer få ett erbjudande.

Vi tillhandahåller även s.k. arbetsförtur/näringlivsförtur för dem som på grund av jobb behöver flytta till Nyköping. Pendlingsavstånd skall uppgå till minst 80 km enkel resa samt kunna styrkas med kopia på anställningsavtalet som skall skickas till uthyrning@kungshem.se. Sedvanlig kreditupplysning kommer att göras.

Visning av lägenheten görs av befintlig hyresgäst eller av hyresadministratören.

Observera att om du blir tilldelad en lägenhet och skriver kontrakt med Kungshem, stryks personerna på kontraktet ur bostadskön.

 

Störningsfritt boende


Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende i Kungshem eller andra hyresvärdar. Man får heller inte röka i lägenheten. Vi utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för trångboddhet (SOSFS 2013:1)

 

Max antal personer per lägenhet;

·         1. Ett rum och kök maximalt 2 vuxna

·         2. Två rum och kök maximalt 3-4 personer (beroende på barnens ålder)

·         3. Tre rum och kök maximalt 4-6 personer (beroende på barnens ålder)

·         4. Fyra rum och kök maximalt 5-8 personer (beroende på barnens ålder)

·         5. Fem rum och kök maximalt 10 personer (beroende på barnens ålder)

         

Uppsägningstid

 

För lägenhet gäller tre månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte.

Vid flytt till särskilt boende (t.ex. äldreboende) gäller 2 månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte om lägenhetsinnehavaren vill.

Vid dödsfall av hyresgäst gäller en månads uppsägningstid från kommande månadsskifte om anhörig vill.

Vid uppsägning av parkering eller garage gäller tre månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte.

För uppsägning av lokal gäller den avtalade uppsägningstiden enligt kontraktet.

 

Andrahandsuthyrning

 

Måste godkännas av Kungshem och följande gäller:

1 år, vid studier på annan ort.

6 månader, vid tillfälligt arbete på annan ort.

6 månader, vid längre utlandsvistelse.

6 månader, vid provboende med annan person.

Andrahandshyresgästen har inget besittningsskydd till lägenheten, vilket betyder att om förstahandshyresgästen säger upp/förlorar sitt hyreskontrakt förlorar även andrahandshyresgästen sitt kontrakt.