Hyresgäster

När du flyttar, glöm då inte att ...

  • Beställ besiktningstid!
  • All utrustning som hör till lägenheten, tex dörrar, hatthyllor & gardinbeslag ska lämnas kvar.
  • Städa ordentligt - är inte städningen godkänd så måste du göra om det eller betala för att någon annan ska rätta till det.
  • Kom ihåg att alla nycklar till lägenheten och tillhörande utrymmen ska återlämnas till hyresvärden senast kl. 10.00 första vardagen i månaden.

 


Här hittar du vår integritetspolicy

Klicka här för att läsaStörningar

Vid akuta störningar ring eller knacka på hos den som stör, om detta inte hjälper finns här ett störningsformulär att fylla i. Om detta inte hjälper, ring störningsjouren.

Viktiga telefonnummer

Hyresavdelning 0155-20 51 30
Felanmälan 0155-20 51 30
Fastighetsjour 073-707 08 01
Anticimex 0155-20 55 30
Störningsjour 010-470 57 53
Kabel-TV 0155-20 51 30
Bredband Felanmälan till respektive leverantör