Gästabudstaden

Från 1 september kommer Gästabudstaden kunna erbjuda alternativ gällande tv-utbudet och internet i våra fastigheter. Vill man inte byta så kommer Telia att finnas kvar på samma sätt som tidigare utan att ni behöver göra någon åtgärd.

Semestertider

Under sommaren har våra kontor lite ändrade öppettider.

Kontoret i Nyköping stänger klockan 17.00 onsdagen den 12/7 och har sedan stängt till och med den 30/7.

Kontoret i Oxelösund är helt stängt under juli månad.

Trevlig sommar!

Oppeby gård.

Vi har fått indikationer på att det går runt någon/några personer i bostadsområdet som utger sig för att komma från Minol.

Vi vill poängtera att Minol alltid aviserar innan de behöver komma in i lägenheterna och kan alltid uppvisa legitimation från Minol.

Ny Bostadskö

Vi håller på att jobba med design och utformning av vår nya bostadskö. Förhoppningsvis skall allt vara klart under maj månad. Vi skall då ha ett system som liknar Nyköpingshem där man anmäler sitt intresse för en lägenhet via hemsidan. De som står överst i vår kö, av de som visat intresse för en lägenhet, kommer sedan att kontaktas av oss för visning av lägenheten.

Mvh Kungshem

TV

Telia har problem med den analoga signalen till Nyköping & Oxelösund, därav den dåliga mottagningen. Detta är felanmält till Telia så vi hoppas på en lösning så fort som möjligt.

Öppet hus - Harg

Onsdagen den 22/2 stänger vi kontoret klockan 16.00.  Delar av personalen kommer istället att finnas i Hyresgästföreningens lokal i Harg.

Vi finns på plats mellan 16.00 - 18.00 och då finns även Gästabudsstaden där för att informera om fiber/Lan i lägenheterna.

Välkomna!

Kom ihåg...

I dag är det brandvarnarens dag. Kom ihåg att kontrollera så att din brandvarnare fungerar som den ska, gör den inte det så kontakta oss så bjuder vi på en ny.

 

 

Bostadskön

Sedan vi startade vår bostadskö sommaren 2015 har trycket varit enormt och vi har nu passerat 2700 personer i kön, detta har varit jättekul men också skapat en del problem. Eftersom detta har skapat väldigt mycket administrativt merarbete för oss kommer vi numera ta ut en administrationsavgift på 200 kr/år för att fortsätta stå i vår kö.

Om ni inte är i behov av en ny bostad så river ni fakturan och ni kommer då att inaktiveras ur kön. Söker ni lägenhet men missar att betala kommer ni att inaktiveras i kön, men betalar ni inom 3 månader så återaktiveras man med sin gamla köplats.

Inga fakturor kommer gå vidare till inkasso.

Garage och P-plats avgifter ändras

Som meddelats innan kommer våra garage och p-plats avgifter att standardiseras i hela vårt bestånd. Alla parkeringsplatser i centrala Nyköping kommer kosta 200 kr/mån, alla andra områdens förhyrda p-platser kommer att kosta 150 kr/mån. Garageplatser kommer att kosta 400 kr/mån. 

Missfärgat vatten.

Nyköpings kommun kommer från och med vecka 13 renovera vattnledningsnätet i Oppeby, detta arbete kommer att pågå ca 2 månader. Under den perioden kan det förekomma att vattnet blir missfärgat, mer information finns på www.nykoping.se