Byte av bredbandsleverantör

Bästa boende,

Nu påbörjar vi resan mot ett uppgraderat bredbandsnät i våra fastigheter!

Som boende hos Kungshem kommer du från och med den 4 november få tillgång till ett nytt TV utbud och ett uppgraderat bredbandsnät.

 

Byte av leverantör från Telia till Com Hem i kabel-tv-nätet

Den 4 november sker ett byte av leverantör i kabel-tv-nätet. Telias leverans upphör och Com Hem tar vid. Ett Grundutbud av TV kanaler kommer att levereras på samma sätt som idag. Det nya utbudet består av följande kanaler.

Kanaler+Comhem.jpg

Du kommer behöva göra en kanalsökning i samband med leverantörsbytet.

 

Fritt bredband i 6 månader

I samband med byte av tv leverantör ger Com Hem även alla som vill möjlighet till en kostnadsfri bredbandstjänst per hushåll under perioden 4 november 2019 till 3 maj 2020.

För att ta del av erbjudandet avropas tjänsten på tel. 08-55363362 mellan 29 augusti och 15 oktober 2019. Tjänsten som tillhandhålls är 100/100 Mbit/s.

Glöm inte att säga upp avtalet med er nuvarande leverantör till 3 november. Om du tar del av detta erbjudandet kommer du automatiskt att bli omkopplad till den nya uppgraderade infrastrukturen.

 

Byte av kommunikationsoperatör i bredbandsnätet

Från och med 4 maj 2020 kommer iTUX som oberoende kommunikationsoperatör ta ett helhetsansvar för bredbandsnätet vilket innebär att ni själva kan välja bredbandsleverantör via hemsidan kungshem.itux.se.  Hemsidan lanseras under april 2020.

 

Din hyra påverkas inte

Installationen av det nya öppna bredbandsnätet innebär ingen hyreshöjning.

Frågor och svar:

 

Kommer mitt Tv-utbud att förändras?

Svar: Ja, ni kan se hur det nya Tv-utbudet ser ut i informationsbrevet  

Kommer jag behöva söka om kanalerna på min Tv?

Svar: Ja, en ny kanalsökning behövs efter leverantörsbytet

Kommer jag behöva ny utrustning för att kunna se på Tv?

Svar: Nej, Grundutbudskanalerna ses precis som idag utan särskild utrustning för de allra flesta. De hushåll som idag måste ha en Digitalbox från Telia för att se Grundutbudet kommer i samband med förändringen få ut en ny box av Com Hem om ni väljer att byta.  

Kommer förändringen påverka hyran?

Svar: Nej, hyran påverkas inte av förändringen.

Hur gör man för att beställa fler Tv kanaler?

Svar: Beställning av fler Tv-kanaler görs hos Com Hem Kundservice på tel. 90222

Kan jag ha kvar mina tjänster hos Telia?

Svar: Vi rekommenderar att ni byter till Com Hem dels för att få fritt bredband under 6 månader men även för att komma över i den nya modernare uppkopplingen. Efter 6 månader kan man välja mellan mer än 10 olika bredbandsleverantörer dock inte Telia som det ser ut just nu. Man är inte bunden att teckna något avtal hos Com Hem efter de 6 månaderna gått.

 Hur gör jag för att ta del av Com Hems 6 månader fritt erbjudande?

Svar: Erbjudandet avropas på tel. 08-55363362 from. 29 augusti fram till 15 oktober

Måste jag säga upp mitt nuvarande Bredbandsabonnemang?

Svar: Om ni vill ta del av 6 månader fritt Bredband måste nuvarande abonnemang sägas upp till den 3 november, detta rekommenderar vi att ni gör, ni kommer då automatiskt bli omkopplade till den nya modernare uppkopplingen. Gör man inget kommer tjänsterna fortsätta fungera tillsvidare.

Kommer det att hållas något informationsmöte för oss hyresgäster?

Svar: Ja, ett informationsmöte hålls den 28/8 kl. 17 i Oppeby Gård 269