180608

Problemen med teven kvarstår, tekniker är ute och felsöker.
Vi hoppas att problemet snart är avhjälpt!