TV problem

Vi har för närvarande problem med den analoga tv-sändningen i våra områden. Det är felanmält till Telia och de är ute och felsöker just nu.