Oppeby gård

Just nu pågår ett belysningsprojekt på Oppeby Gård som utförs av Kvists El.
All utomhusbelysning byts ut mot mer energieffektiva och miljövänliga alternativ.