Garage och P-plats avgifter ändras

Som meddelats innan kommer våra garage och p-plats avgifter att standardiseras i hela vårt bestånd. Alla parkeringsplatser i centrala Nyköping kommer kosta 200 kr/mån, alla andra områdens förhyrda p-platser kommer att kosta 150 kr/mån. Garageplatser kommer att kosta 400 kr/mån.