Missfärgat vatten.

Nyköpings kommun kommer från och med vecka 13 renovera vattnledningsnätet i Oppeby, detta arbete kommer att pågå ca 2 månader. Under den perioden kan det förekomma att vattnet blir missfärgat, mer information finns på www.nykoping.se