Hyresgäster

När du flyttar, glöm då inte att ...

  • All utrustning som hör till lägenheten, tex dörrar, hatthyllor & gardinbeslag ska lämnas kvar.
  • Städa ordentligt - är inte städningen godkänd så måste du göra om det eller betala för att någon annan ska rätta till det.
  • Beställ besiktningstid.
  • Kom ihåg att alla nycklar som hör till lägenheten ska återlämnas till hyresvärden senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen. Infaller den sista i månaden på en helg så är det nästföljande vardag kl. 12.00 som istället gäller.

 Störningar

Vid akuta störningar ring eller knacka på hos den som stör, om detta inte hjälper finns här ett störningsformulär att fylla i. Annars kan ni ringa störningsjouren om inte detta hjälper.

Viktiga telefonnummer

Hyresavdelning 0155-20 51 30
Felanmälan 0155-20 51 30
Fastighetsjour 073-707 08 01
Anticimex 0155-20 55 30
Störningsjour 010-470 57 53
Kabel-TV 0155-20 51 30
Bredband Felanmälan till respektive leverantör